OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

parttime/fulltime/ไม่จำกัดวุฒิ (อำเภอเมือง, ยะลา)

ประกาศเลขที่# A1048710
เงินเดือน: 13,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 080-8719062
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 25 ครั้ง

บริษัทขยายสาขาเพิ่ม ต้องการรับผู้ร่วมงานประจำออฟฟิศ หลายอัตรา สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน

คุณสมบัติ                                        

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา

4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว

6.พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานได้ทันที

เอกสารการรับสมัครมีดังนี้

1.สำเนาวุฒิการศึกษา 1ฉบับ                                                                      

2.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 1รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ

สถานที่ปฎิบัติงาน:ยะลา    

หมายเหตุ   ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานทางการศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองได้

                  สำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีที่ละหมาด

                 สำหรับนักศึกษาจบใหม่ๆทางเราก็ยินดีรับร่วมงาน

                รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000-15,000 ขึ้นอยู่ตามความสามารถและอายุงาน

 

  สนใจสมัครติดต่อ ฮาฟีซา  080-8719062   หรือส่งอีเมลล์ล่วงหน้ามาที่  samptt9@gmail.com   เพื่อนัดวัน-เวลาสัมภาษณ์

 

วันที่ลงประกาศ: 26 ตุลาคม 2019  11:06
วันสิ้นสุดประกาศ: 25 พฤศจิกายน 2019  11:06
ติดต่อเจ้าของประกาศ: samptt9@gmail.com