OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance

รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A1044552
เงินเดือน: 15,000 บาท
ความต้องการ: คนหางาน
ประเภทงาน: ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี
ลักษณะงาน: งานประจำ (Full Time)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0933729279
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 15 ครั้ง

บริษัทAL groupเปิดรับบุคลากร ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
-ต้อนรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับทางบริษัทให้ข้อมูลเบื้องต้น
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดการด้านเอกสาร

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติหน้าที่สื่อสาร นำเสนอข่าวสารของบริษัท

3. เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
- รับสายผู้ที่ติดต่อกับทางบริษัท ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่โทรมาติดต่อ
- โทรประสานงานตอบข้อซักถามให้ข้อมูล กับบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของสายงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

***คุณสมบัติผู้สมัครงาน ***

1. รับตั้งแต่วุฒิ ม.3,ม.6 ปวช,ปวส,กศน ขึ้นไป

2. ช่วงอายุ 18-40ปี

3. ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี

4. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

5. เข้างานตรงต่อเวลา

6. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์

7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8. ไม่จำกัดเพศ

9. กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์

10. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

(ถ้าไม่มีประสบการณ์จะมีเจ้าหน้าที่สอนงานให้)

วันที่ลงประกาศ: 7 กันยายน 2019  14:49
วันสิ้นสุดประกาศ: 7 ตุลาคม 2019  14:49
ติดต่อเจ้าของประกาศ: pla.soriya2536.7@gmail.com