OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time

งานประจำ/ Part Time

 


ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
3 พฤศจิกายน 2022  10:39
ราคา : 14,000 ฿
รับสมัครฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
3 พฤศจิกายน 2022  10:30
ราคา : 14,000 ฿
ฝ่ายประสานงานประจำออฟฟิศ(ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
2 พฤศจิกายน 2022  10:50
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
2 พฤศจิกายน 2022  10:48
ราคา : 14,000 ฿
พนักงานธุรการประสานงาน(หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
2 พฤศจิกายน 2022  10:40
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
1 พฤศจิกายน 2022  17:33
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
1 พฤศจิกายน 2022  10:17
ราคา : 14,000 ฿
รับสมัครพนักงานร่วมงานหลายอัตรา (ประจำสาขาหาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance ***รายได้เฉลี่ย 10000-15000฿/เดือน (ขึ้นอยู่กับกับความสารถของบุคคล) คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ ...
31 ตุลาคม 2022  23:16
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช./ ปวส. หรือเทียบเท่า และ ป.ตรีทุกส...
31 ตุลาคม 2022  15:35
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด่วนหาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช./ ปวส. หรือเทียบเท่า และ ป.ตรี...
29 ตุลาคม 2022  14:02
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที่...
31 ตุลาคม 2022  11:49
ราคา : 14,000 ฿
บริษัทรับสมัครผู้ร่วมงานหลายอัตรา (ประจำสาขาหาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทรับสมัครผู้ร่วมงานหลายอัตรา (ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป วุฒิ...
29 ตุลาคม 2022  12:58
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
29 ตุลาคม 2022  11:22
ราคา : 14,000 ฿
พนักงานขาย การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
28 ตุลาคม 2022  15:30
ราคา : 14,000 ฿
เปิดรับฝ่ายการตลาด(หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการขาย -เข้าก...
27 ตุลาคม 2022  12:20
ราคา : 14,000 ฿
คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อา (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
27 ตุลาคม 2022  11:36
ราคา : 14,000 ฿
ประชาสัมพันธ์(เปิดรับสมัครด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสาร -เ...
26 ตุลาคม 2022  16:14
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
26 ตุลาคม 2022  16:17
ราคา : 14,000 ฿
รับสมัครพนักงานประสานงานประจำออฟฟิค/การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตราประจำสาขา หาดใหญ่ คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ไม่จำกัดวุฒิ 3. มีมนุษย์สัมพ...
24 ตุลาคม 2022  11:15
ราคา : 12,000 ฿
เปิดรับสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์ / การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตราประจำสาขา หาดใหญ่ คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ไม่จำกัดวุฒิ 3. มีมนุษย์สัมพ...
21 ตุลาคม 2022  14:37
ราคา : 12,000 ฿
รับสมัครฝ่ายประสานงานออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครฝ่ายประสานงานออฟฟิศ คุณสมบัติ -ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป -มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและตรงต่อเวลา -สามา...
17 ตุลาคม 2022  14:08
ราคา : 15,000 ฿
ด่วนเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา (ประจำสาขาหาดใหญ่) เอกสารการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ...
12 ตุลาคม 2022  11:08
ราคา : 13,000 ฿
รับสมัครงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่) คุณสมบัติ -ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป -มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและตรงต่อเวลา -สามารถปรับตัว...
11 ตุลาคม 2022  15:05
ราคา : 12,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับพนักงานออฟฟิศหลายฝ่าย (ทำงานที่หาดใหญ่) หลักฐาน(อย่างล่ะ 1 ฉบับ) 1.สำเนาบัตรประชาชน ...
8 ตุลาคม 2022  11:52
ราคา : 12,000 ฿
เปิดฝาายประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครด่วนมาก เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สาขาหาดใหญ่) -คุณสมบัติผู้สมัคร 1 ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2วุฒิปริญ...
5 ตุลาคม 2022  14:40
ราคา : 13,000 ฿
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมมนา เทปบรรยาย เทปการประชุม
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมมนา เทปบรรยาย เทปการประชุม (ทั่วประเทศ, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / อื่นๆ รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง ชั่วโมงละ 720 บาท (หรือนาทีละ 12 บาท) รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย  ไม่จำกัดความยาวของเสียง  รับถอดเ...
11 พฤษภาคม 2017  09:35
ราคา : 720 ฿
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมภาษณ์ เทปสัมมนา ไฟล์เสียง
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมภาษณ์ เทปสัมมนา ไฟล์เสียง (ทั่วประเทศ, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / อื่นๆ รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง ชั่วโมงละ 720 บาท (หรือนาทีละ 12 บาท) รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย ไม่จำกัดความยาวของเสียง รับถอดเทป...
10 กรกฎาคม 2017  10:15
ราคา : 720 ฿
รับถอดเทป เทปสัมมนา เทปสัมภาษณ์ เทปบรรยาย ไฟล์เสียง
รับถอดเทป เทปสัมมนา เทปสัมภาษณ์ เทปบรรยาย ไฟล์เสียง (ทั่วประเทศ, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / อื่นๆ รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง ชั่วโมงละ 720 บาท (หรือนาทีละ 12 บาท) รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย ไม่จำกัดความยาวของเสียง รับถอดเทป...
1 มกราคม 2018  21:06
ราคา : 720 ฿
-รับสมัครพนักงานประสานงาน -คุณสมบัติผู้สมัคร 1 ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เจ้าหน้าที่ประสานงาน, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance -รับสมัครพนักงานประสานงาน -คุณสมบัติผู้สมัคร 1 ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2ปริญญาตรีขึ้นไป ...
4 ตุลาคม 2022  10:49
ราคา : 13,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ...
28 กันยายน 2022  14:04
ราคา : 13,000 ฿