OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time

งานประจำ/ Part Time

 


ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ
เจ้าหน้าฝ่ายธุรการทางการตลาด(หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา ลักษณะงาน -Full time/Part time -ต้อนรับ/บริการ -ประชาสัมพันธ์ -ธุรการ/ประสานงาน -จัดทำ...
20 พฤศจิกายน 2022  11:53
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิศึกษา 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายได้เฉลี...
19 พฤศจิกายน 2022  12:03
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายตำเเหน่ง ลักษณะงาน -งานFulltime/Partime -ปฎิบัติงานประจำออฟฟิศ ทั้งภายในและภายนอก -ห...
18 พฤศจิกายน 2022  10:51
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการประสานงานทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับสมัครพนักงานบริษัทหลายตำเเหน่ง ลักษณะงาน -งานFulltime/Partime -ปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศ -จัดทำส...
17 พฤศจิกายน 2022  16:01
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ธุรการ/คีย์ข้อมูล ทั่วไป ด่วน!! (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
17 พฤศจิกายน 2022  12:52
ราคา : 14,000 ฿
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ/บริการ ด่วน!! (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิศึกษา 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายได้เฉลี...
17 พฤศจิกายน 2022  10:42
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ หลายอัตรา (นาหม่อม, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิศึกษา 3.มีมนุษย์ส...
16 พฤศจิกายน 2022  15:00
ราคา : 14,000 ฿
พนักงานฝ่ายสื่อโฆษณาออนไลน์ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
16 พฤศจิกายน 2022  14:54
ราคา : 14,000 ฿
พนักงานการตลาดประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายตำเเหน่ง ลักษณะงาน -Fulltime/Parttime -ปฎิบัติงานประจำออฟฟิศ ทั้งภายในและภายนอก -หน้...
16 พฤศจิกายน 2022  10:46
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับสมัครเจ้าหน้าประจำออฟฟิศหลายตำเเหน่ง ลักษณะงาน -Fulltime/Parttime -ปฎิบัติงานประจำออฟฟิศ ทั้งภายในและภายนอก -หน้...
15 พฤศจิกายน 2022  14:44
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายอัตรา ลักษณะงาน -Fulltime/Parttime -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำออฟฟิศ -ติดต่อธ...
14 พฤศจิกายน 2022  10:56
ราคา : 14,000 ฿
ประสานงานทั่วไป (หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
13 พฤศจิกายน 2022  15:48
ราคา : 14,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายตำแหน่ง(สาขาหาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายตำแหน่ง(สาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ20ปีขึ้นไป -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี...
12 พฤศจิกายน 2022  12:21
ราคา : 12,000 ฿
เจ้าหน้าประสานงานทั่วไป ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ หลายอัตรา คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง 2.ไม่จำกัดอายุ 3.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.และปริญญาต...
12 พฤศจิกายน 2022  12:18
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
12 พฤศจิกายน 2022  12:13
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
12 พฤศจิกายน 2022  12:05
ราคา : 14,000 ฿
ด่วน รับเจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance ด่วน รับเจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน รายละเอียด งานประจำ/Full time ดูเเลประสานงานทั่วไป...
11 พฤศจิกายน 2022  15:20
ราคา : 18,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance (ด่วน)เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำบริษัทหลายอัตรา คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง 2.ไม่จำกัดอายุ 3.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.และปร...
11 พฤศจิกายน 2022  14:49
ราคา : 14,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รายละเอียด งานพาร์ทไทม์ เลือกเวลาทำงานเองได้ รายได้ 8,000-12,000 ...
11 พฤศจิกายน 2022  12:32
ราคา : 12,000 ฿
เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
11 พฤศจิกายน 2022  11:25
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์(ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
11 พฤศจิกายน 2022  10:56
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ด่วน) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
10 พฤศจิกายน 2022  17:24
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
9 พฤศจิกายน 2022  01:41
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
9 พฤศจิกายน 2022  01:12
ราคา : 14,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน (หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน (หาดใหญ่) รายละเอียด งาน fulltime ประสานงานภายในเเละภายนอกออฟฟิศ รายได้ 12,000-15,00...
6 พฤศจิกายน 2022  22:06
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช./ปวส...
4 พฤศจิกายน 2022  16:20
ราคา : 15,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -มีทักษะการสื่อสารที...
4 พฤศจิกายน 2022  11:54
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
4 พฤศจิกายน 2022  11:49
ราคา : 14,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี -เข...
4 พฤศจิกายน 2022  10:26
ราคา : 12,000 ฿
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา(ประจำสาขาหาดใหญ่) คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิ 3.มีมนุษย์สัมพัน...
3 พฤศจิกายน 2022  11:43
ราคา : 14,000 ฿