OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time

งานประจำ/ Part Time

 


ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ
เปิดรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ 1.ชาย/หญิง อายุ20ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า และป.ตรีทุกสาขาวิ...
10 มกราคม 2023  11:12
ราคา : 10,000 ฿
เปิดรับฝ่ายประสานงาน
เปิดรับฝ่ายประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ (สมัครและสัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที) 1.ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.มีมนษุย์สัมพันธ์ดี และทัศนคติที่ดี 3.มีควา...
4 มกราคม 2023  14:05
ราคา : 10,000 ฿
เปิดรับเจ้าหน้าที่การตลาด-ประชาสัมพันธ์
เปิดรับเจ้าหน้าที่การตลาด-ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ (สมัครและสัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที) 1.ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2....
7 มกราคม 2023  10:47
ราคา : 10,000 ฿
เปิดรับฝ่ายประสานงาน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ (สมัครและสัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที) 1.ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.มีมนษุย์สัมพันธ์ดี และทัศนคติที่ดี 3.มีควา...
30 ธันวาคม 2022  12:28
ราคา : 10,000 ฿
เปิดรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ (สมัครและสัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที) 1.ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.มีมนษุย์สัมพันธ์ดี และทัศนคติที่ดี 3.มีควา...
2 มกราคม 2023  09:54
ราคา : 12,000 ฿
เปิดรับสมัครฝ่ายการตลาด-ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ (สมัครและสัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที) 1.ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.มีมนษุย์สัมพันธ์ดี และทัศนคติที่ดี 3.มีควา...
3 มกราคม 2023  10:00
ราคา : 12,000 ฿
รับสมฝ่ายประชาสัมพันธ์ในออฟฟิศ
รับสมฝ่ายประชาสัมพันธ์ในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 20ขึ้นไป -ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -บุคลิ...
9 มกราคม 2023  11:05
ราคา : 9,000 ฿
รับสมัครพนักงานขาย (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ - ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ...
9 มกราคม 2023  10:42
ราคา : 9,000 ฿
พนักงานต้อนรับ(หาดใหญ่) (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance พนักงานต้อนรับ (สาขาหาดใหญ่) บริษัทขยายสาขาเพิ่ม ต้องการพนักงานออฟฟิศ...
9 มกราคม 2023  10:37
ราคา : 15,000 ฿
ด่วน เปิดรับเจ้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance ด่วน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาหาดใหญ่) ข้อมูลการทำงาน ธุรก...
7 มกราคม 2023  15:03
ราคา : 15,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีทุกส...
4 มกราคม 2023  11:51
ราคา : 9,500 ฿
ธุรการประจำออฟฟิศหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance ลักษณะงาน ประสานงานภายในออฟฟิศ /รับโทรศัพท์/ต้อนรับ/ รับส่งEmail /และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1....
4 มกราคม 2023  10:38
ราคา : 12,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีทุกส...
24 ธันวาคม 2022  10:18
ราคา : 9,500 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีทุกส...
23 ธันวาคม 2022  11:16
ราคา : 9,500 ฿
เปิดรับประชาสัมพันธ์ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีท...
21 ธันวาคม 2022  10:54
ราคา : 9,500 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีท...
14 ธันวาคม 2022  11:00
ราคา : 10,000 ฿
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่าปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีทุกส...
24 ธันวาคม 2022  11:05
ราคา : 9,500 ฿
เปิดรับสมัครฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ (สมัครและสัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที) 1.ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.มีมนษุย์สัมพันธ์ดี และทัศนคติที่ดี 3.มีควา...
29 ธันวาคม 2022  15:10
ราคา : 12,000 ฿
ด่วน เปิดรับพนักงานประสานงานประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 20ขึ้นไป -ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -บุคลิ...
28 ธันวาคม 2022  10:35
ราคา : 9,000 ฿
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีท...
20 ธันวาคม 2022  10:26
ราคา : 9,500 ฿
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีท...
20 ธันวาคม 2022  13:07
ราคา : 9,500 ฿
เปิดรับสมัครตำแหน่งการตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 20ขึ้นไป -ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -บุคลิ...
27 ธันวาคม 2022  14:53
ราคา : 9,000 ฿
เปิดรับเจ้าหน้าที่การตลาด (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีทุ...
23 ธันวาคม 2022  11:21
ราคา : 9,500 ฿
เปิดรับสมัครคนประสานงานในออฟฟิศด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 20ขึ้นไป -ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -บุคลิ...
25 ธันวาคม 2022  11:12
ราคา : 10,000 ฿
รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์หลายตำแหน่ง (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ - ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - วุฒิ ปวช/ปวส หรือเทียบเท่าและ ป.ตรี...
24 ธันวาคม 2022  17:06
ราคา : 10,000 ฿
รับสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์จำนวนมาก (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุ 20ขึ้นไป -ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -บุคลิ...
24 ธันวาคม 2022  16:57
ราคา : 10,000 ฿
ประชาสัมพันธ์ช่วยประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำออฟฟิศหลายฝ่าย คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช./ปวส...
22 ธันวาคม 2022  11:11
ราคา : 9,500 ฿
ประสานงาน หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance ลักษณะงาน รับส่งEmail /รับโทรศัพท์/ต้อนรับ/ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า /คีย์ข...
24 ธันวาคม 2022  10:25
ราคา : 12,000 ฿
เปิดรับธุรการประสานงานด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance ลักษณะงาน รับส่งEmail /รับโทรศัพท์/ต้อนรับ/ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า /คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย...
23 ธันวาคม 2022  11:18
ราคา : 12,000 ฿
เปิดรับธุรการประสานงานหาดใหญ่ด่วน (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance ลักษณะงาน รับส่งEmail /รับโทรศัพท์/ต้อนรับ/ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า /คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย...
23 ธันวาคม 2022  11:13
ราคา : 12,000 ฿