OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time

งานประจำ/ Part Time

 


ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ
สื่อโฆษณา (ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับด่วน ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาช...
11 ตุลาคม 2019  08:05
ราคา : ไม่ระบุ
งานไม่จำกัดวุฒิ - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาขาหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สาขา ยะลา - หาดใหญ่ รับด่วน ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัครง...
11 ตุลาคม 2019  00:31
ราคา : 9,000 ฿
งานไม่จำกัดวุฒิ - ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา สาขายะลา (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สาขา ยะลา - หาดใหญ่ รับด่วน ฝ่ายการตลาดและสื่อโฆษณา จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัครง...
11 ตุลาคม 2019  00:29
ราคา : 9,000 ฿
รับสมัครพนักงานประจำ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา ทั้ง Part-Timeและ Full-Time คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป 2. ไม่จำกัดวุฒ...
10 ตุลาคม 2019  23:28
ราคา : 10,000 ฿
งานไม่จำกัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับ..ด่วน บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ ต้องการบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก 1.ว่างงาน. 2.เปลี่ยนงาน. 3.นักศึกษาจ...
10 ตุลาคม 2019  17:43
ราคา : 9,000 ฿
งานไม่จำกัดวุฒิ - ฝ่ายประสานงานทั่วไป (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับ..ด่วน บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ ต้องการบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก 1.ว่างงาน. 2.เปลี่ยนงาน. 3.นักศึกษาจ...
10 ตุลาคม 2019  17:42
ราคา : 9,000 ฿
พนังงานทั่วไป (ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับ..ด่วน บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ ต้องการบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก 1.ว่างงาน. 2.เปลี่ยนงาน. 3.นักศึกษาจ...
10 ตุลาคม 2019  14:42
ราคา : ไม่ระบุ
งาน Part time / Full time ไม่จำกัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สาขา ยะลา - หาดใหญ่ รับด่วน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัคร...
10 ตุลาคม 2019  11:28
ราคา : 9,000 ฿
งาน Part time / Full time ไม่จำกัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สาขา ยะลา - หาดใหญ่ รับด่วน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัคร...
10 ตุลาคม 2019  11:26
ราคา : 9,000 ฿
รับผนักงานประจำออฟฟิส ด่วน รายใด้ดี (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แน...
10 ตุลาคม 2019  10:25
ราคา : 15,000 ฿
พนักงานออฟฟิค (ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance รับด่วน พนักงานออฟฟิค จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น ...
10 ตุลาคม 2019  08:07
ราคา : ไม่ระบุ
เปิดรับผู้ร่วมงานหลายฝ่าย (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับ..ด่วน บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ ต้องการบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก 1.ว่างงาน. 2.เปลี่ยนงาน. 3.นักศึกษาจ...
10 ตุลาคม 2019  00:19
ราคา : 9,000 ฿
เปิดรับผู้ร่วมงานหลายฝ่าย (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance เปิดรับ..ด่วน บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ ต้องการบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก 1.ว่างงาน. 2.เปลี่ยนงาน. 3.นักศึกษาจ...
10 ตุลาคม 2019  00:18
ราคา : 9,000 ฿
รับสมัครพนักงานประจำ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ *** Full time / Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15....
9 ตุลาคม 2019  21:06
ราคา : 12,000 ฿
บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แน...
9 ตุลาคม 2019  20:24
ราคา : 15,000 ฿
รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขา ยะลา - หาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance *** Full time / Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 และ เสาร์ คุณสมบั...
9 ตุลาคม 2019  15:10
ราคา : 9,000 ฿
รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ สาขา ยะลา - หาดใหญ่ (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance *** Full time / Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 และ เสาร์ คุณสมบั...
9 ตุลาคม 2019  15:08
ราคา : 9,000 ฿
รับพนักงานประจำออฟฟิศ ด่วนรายได้ดี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สายไหม ออเงิน (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพ...
9 ตุลาคม 2019  14:40
ราคา : 15,000 ฿
บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่ (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพ...
9 ตุลาคม 2019  12:38
ราคา : 15,000 ฿
รับพนักงานประจำ ออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ม.6 ขึ้นไป สายไหม ออเงิน วัชรพล (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แ...
9 ตุลาคม 2019  12:36
ราคา : 15,000 ฿
งาน Part time / Full time ไม่จำกัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับ - ให้คำแนะนำบริษัทและสินค้า - รับโทรศัพท์ - ประสานงานทั่วไป - อื่น ๆ รายได้เฉลี่ย - 9,00...
9 ตุลาคม 2019  11:36
ราคา : 9,000 ฿
งาน Part time / Full time ไม่จำกัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับ - ให้คำแนะนำบริษัทและสินค้า - รับโทรศัพท์ - ประสานงานทั่วไป - อื่น ๆ รายได้เฉลี่ย - 9,00...
9 ตุลาคม 2019  11:30
ราคา : 9,000 ฿
รับนักศึกษาจบใหม่ - เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สมัครด่วนเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา รายได้เฉลี่ย 9,000 บาท ต่อเดือน รายละเอียดงาน 1. ประสานงานใ...
9 ตุลาคม 2019  00:15
ราคา : 9,000 ฿
รับนักศึกษาจบใหม่ - เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สมัครด่วนเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศหลายตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา รายได้เฉลี่ย 9,000 บาท ต่อเดือน รายละเอียดงาน 1. ประสานงานใ...
9 ตุลาคม 2019  00:14
ราคา : 9,000 ฿
บอกลาจุดขาด เลิกควงเวร รวดเร็วตรงเวลา ใกล้ชิดลูกค้า
บอกลาจุดขาด เลิกควงเวร รวดเร็วตรงเวลา ใกล้ชิดลูกค้า (กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / อื่นๆ บอกลาจุดขาด เลิกควงเวร รวดเร็วตรงเวลา ใกล้ชิดลูกค้า นิยามใหม่ของงานรักษาความปลอดภัย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลู...
29 สิงหาคม 2019  08:41
ราคา : ไม่ระบุ
งานไม่จำกัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขาหาดใหญ่ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สาขา ยะลา - หาดใหญ่ รับด่วน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัคร...
8 ตุลาคม 2019  18:28
ราคา : 9,000 ฿
งานไม่จำกัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สาขายะลา (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance สาขา ยะลา - หาดใหญ่ รับด่วน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน : 2 อัตรา รายได้เฉลี่ย : 9,000 - 12,000 หลักฐานการสมัคร...
8 ตุลาคม 2019  18:26
ราคา : 9,000 ฿
รับพนักงานคีย์ข้อมูล ประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สายไหม ออเงิน รายได้ดี (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัท AL Group เปิดรับตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แ...
8 ตุลาคม 2019  16:51
ราคา : 14,000 ฿
รับนักศึกษาจบใหม่ - ฝ่ายประสานงานในออฟฟิศ (หาดใหญ่, สงขลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ *** Full time / Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 ...
8 ตุลาคม 2019  12:27
ราคา : 9,000 ฿
รับนักศึกษาจบใหม่ - ฝ่ายประสานงานในออฟฟิศ (อำเภอเมือง, ยะลา)  - งานประจำ/ Part Time / งานประจำ/ Part Time/ Freelance บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ *** Full time / Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ *** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 ...
8 ตุลาคม 2019  12:26
ราคา : 9,000 ฿