OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / งานประจำ/ Part Time / อื่นๆ

อื่นๆ

 


ถึง

ทางเว็บ Market2Easy ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัว
และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รายการประกาศ เงินเดือน
รับด่วน!จำนวนจำกัด (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ...
14 พฤศจิกายน 2019  11:01
 -
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด่วนๆ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ...
14 พฤศจิกายน 2019  10:58
 -
เปิดรับฝ่ายบริการ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ...
13 พฤศจิกายน 2019  09:21
 -
ประสานงาน (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ...
13 พฤศจิกายน 2019  09:19
 -
ประชาสัมพันธ์ในออฟฟิศ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ...
12 พฤศจิกายน 2019  19:38
 -
ด่วน!สำหรับคนว่างงาน (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ...
12 พฤศจิกายน 2019  11:44
 -
รับสมัครฝ่ายต้อนรับลูกค้า (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ...
12 พฤศจิกายน 2019  11:42
 -
รับเจ้าหน้าที่ประสานงาน ยะลา (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้รวมงานจำนวนจำกัด คุณสมบัติ 1. อายุ 20ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ 3. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ...
12 พฤศจิกายน 2019  03:00
 -
ฝ่ายการตลาด (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำออฟฟิศ สาขายะลา ทั้ง Part-TimeและFull-Timeหลายอัตรา สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน ...
11 พฤศจิกายน 2019  11:50
 9,000 ฿
เปิดรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย,หญิง) 2. วุฒิการศึกษาปวส. / ปริญญาตรีทุกสาขา 3. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ...
8 พฤศจิกายน 2019  11:41
 -
เปิดรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ออฟฟิศ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย,หญิง) 2. วุฒิการศึกษาปวส. / ปริญญาตรีทุกสาขา 3. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ...
7 พฤศจิกายน 2019  10:41
 -
เปิดรับฝ่ายประสานในออฟฟิศ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย,หญิง) 2. วุฒิการศึกษาปวส. / ปริญญาตรีทุกสาขา 3. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ...
6 พฤศจิกายน 2019  11:23
 -
งานไม่จำกัดวุฒิ (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำออฟฟิศ สาขายะลา ทั้ง Part-TimeและFull-Timeหลายอัตรา สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน ...
6 พฤศจิกายน 2019  10:53
 9,000 ฿
ด่วน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้รวมงานจำนวนจำกัด คุณสมบัติ 1. อายุ 20ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ 3. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ...
6 พฤศจิกายน 2019  10:46
 -
บริษัทขยายสาขา​เพิ่ม ต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ 1.​ อายุ​ 20​ ปี​ ขึ้นไป​ 2.​ บุคลิก​และ​มนุษย์​สัมพันธ์​ดี​ 3.​ สามารถใช้คอมพิวเตอร์​พื้นฐาน​ได้ 4.​ ไม่จ...
5 พฤศจิกายน 2019  22:11
 15,000 ฿
รับสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์ (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ท...
5 พฤศจิกายน 2019  20:29
 -
เปิดรับฝ่ายบริการลูกค้า (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ท...
5 พฤศจิกายน 2019  11:52
 -
ต้อนรับในออฟฟิศ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ 1.​ อายุ18ปี​ ขึ้นไป 2.​ บุคลิกและมนุษย์​สัมพันธ์​ดี 3.​ พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ 4.​ ไม่จำเป็น​ต้องมีประสบกา...
5 พฤศจิกายน 2019  10:56
 -
ประชาสัมพันธ์​ (อำเภอเมือง, ยะลา) คุณสมบัติ 1.​ อายุ18ปี​ ขึ้นไป 2.​ บุคลิกและมนุษย์​สัมพันธ์​ดี 3.​ พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ 4.​ ไม่จำเป็น​ต้องมีประสบกา...
5 พฤศจิกายน 2019  10:54
 -
เปิดรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ท...
4 พฤศจิกายน 2019  10:49
 -
รับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ยะลา (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้รวมงานจำนวนจำกัด คุณสมบัติ 1. อายุ 20ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ 3. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ...
3 พฤศจิกายน 2019  12:25
 -
ด่วน​ รับเจ้า​หน้าที่​ต้อนรับ (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัท​ต้องการ​ผู้ร่วมงาน​ Part​ ​time​/Full​time​ หลายอัตรา คุณสมบัติ 1.อายุ​ 18​ ปี​ขึ้นไป​ (ชาย, หญิง)​ 2.​วุฒิ​การศ...
3 พฤศจิกายน 2019  11:26
 -
รับหลายอัตรา (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้ร่วมงานจำนวนจำกัด คุณสมบัติ 1. อายุ 20ปีขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ 3. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้...
2 พฤศจิกายน 2019  13:46
 -
เปิดรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ท...
2 พฤศจิกายน 2019  10:35
 -
รับเจ้าหน้าที่ประสานงาน​ / ประชา​สัมพันธ์​ (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัท​ต้องการ​ผู้ร่วมงาน​หลาย​อัตรา คุณสมบัติ 1.​ อายุ18ปี​ ขึ้นไป 2.​ บุคลิกและมนุษย์​สัมพันธ์​ดี 3.​ พร้อมที่จะเรียน...
1 พฤศจิกายน 2019  11:07
 -
บริเปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานประจำออฟฟิศ (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ท...
1 พฤศจิกายน 2019  10:32
 -
PR/ประสานงานทั่วไปในออฟฟิต (อำเภอเมือง, ยะลา) บริษัทต้องการผู้รวมงานหลายอัตรา บริษัทต้องการผู้รวมงานจำนวนจำกัด คุณสมบัติ 1. อายุ 20ปีขึ้นไป ...
1 พฤศจิกายน 2019  10:29
 -
รับถอดเทป เทปสัมมนา เทปสัมภาษณ์ เทปบรรยาย ไฟล์เสียง
รับถอดเทป เทปสัมมนา เทปสัมภาษณ์ เทปบรรยาย ไฟล์เสียง (ทั่วประเทศ, กรุงเทพมหานคร) รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง ชั่วโมงละ 600 บาท (หรือนาทีละ 10 บาท) รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย ไม่จำกัดความยาวของเสียง รับถอดเทป...
1 มกราคม 2018  21:06
 600 ฿
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมภาษณ์ เทปสัมมนา ไฟล์เสียง
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมภาษณ์ เทปสัมมนา ไฟล์เสียง (ทั่วประเทศ, กรุงเทพมหานคร) รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง ชั่วโมงละ 600 บาท (หรือนาทีละ 10 บาท) รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย ไม่จำกัดความยาวของเสียง รับถอดเทป...
10 กรกฎาคม 2017  10:15
 600 ฿
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมมนา เทปบรรยาย เทปการประชุม
รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง เทปการประชุม เทปสัมมนา เทปบรรยาย เทปการประชุม (ทั่วประเทศ, กรุงเทพมหานคร) รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง ชั่วโมงละ 600 บาท (หรือนาทีละ 10 บาท) รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย ไม่จำกัดความยาวของเสียง รับถอดเทป...
11 พฤษภาคม 2017  09:35
 600 ฿

หน้าที่:
หน้าแรก  1   2   3  ถัดไป ›