OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / เครื่องมือ/ เครื่องจักรกล/ โรงงาน / เครื่องมือ

ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน (บางเขน, กรุงเทพมหานคร)

ประกาศเลขที่# A974357
ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน
ราคา: ไม่ระบุ
ประเภทประกาศ: ขาย
สภาพสินค้า: ใหม่
สำหรับ: ขนาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 086-3344472-3,086-3449930
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 33 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่
ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน ให้บริการตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

          รับงานตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน โดยทีมช่างและวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญ ที่ได้รับการอบรม ด้านการตรวจวัดและทดสอบโดยตรง โดยใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ ที่มีคุณภาพสูง และวิธีการวัดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทำให้ได้ผลการตรวจวัดที่เที่ยงตรงแม่นยำ และเครื่องมือวัดทุกตัวของทางบริษัทจะได้รับการ Calibrate เป็นประจำทุกปี พร้อมแนบใบ Certification ของเครื่องมือวัดในรายงาน  พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขจากผู้เชียวชาญ ( กรณีตรวจพบปัญหา )

การตรวจวัดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

1.การตรวจวัดด้วยวิธีการ ปักหลักดินสำหรับทดสอบ 3 หลักดิน

2.การตรวจวัดด้วยวิธีการ Earth clamp test

3.วิธีการปักหลักดิน เพื่อทดสอบ 2 หลักดิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณ นิด Tel.: 086-334-4472-3 , 086-344-9930

หจก.เอ็นริช เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
ENRICH TECHNOLOGY & ENGINEERING LTD
.,PART. 
49
/76 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Mobile
.086 334 4472-3, 086 344 9930
www
.enrichelectricpower.com : งานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ลงประกาศ: 10 สิงหาคม 2018  14:43
วันสิ้นสุดประกาศ: 8 พฤศจิกายน 2018  14:43
ติดต่อเจ้าของประกาศ: enrich2546@gmail.com