OTHER LANGUAGE :
ทั่วประเทศ / คอมพิวเตอร์/ IT / โปรแกรม/ Software

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี,เงินเดือน,หน้าร้าน,สต๊อก,ร้านอาหาร Fox (ปากเกร็ด, นนทบุรี)

ประกาศเลขที่# A957462
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี,เงินเดือน,หน้าร้าน,สต๊อก,ร้านอาหาร Fox
ราคา: ไม่ระบุ
ประเภทประกาศ: ขาย
สภาพสินค้า: ใหม่
ประเภท: บริหารงานธุรกิจ/ POS
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0897895509
 
จำนวนผู้เข้าชม  : 24 ครั้ง

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

 

โปรแกรมบัญชี, ระบบร้านอาหาร, ระบบขายหน้าร้าน, ระบบเงินเดือนและบุคคล

 

มี 5 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, พม่า)

 

โปรแกรมบัญชี Fox

 

-                   รวมระบบสต๊อก ระบบบาร์โค้ด ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ บริหารเช็ครับ บริหารเช็คจ่าย ธนาคาร ระบบเงินเดือนและบุคคล ระบบทรัพย์สิน/ค่าเสื่อม ระบบขายหน้าร้าน(POS) และระบบบัญชี

 

-                   ระบบอื่นๆ  เชื่อมโยงกับระบบบัญชี สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ และออกงบดุล งบกำไรขาดทุน ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอถึงสิ้นงวด

 

-                   มีภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พม่า

 

-                   ใช้ MS SQL Server เป็นฐานข้อมูล จึงทำงานได้เร็วขึ้นข้อมูลปลอดภัยมากขึ้นสามารถใช้ออนไลน์จากประเทศต่างๆ และสถานที่ต่างๆ

 

จุดเด่นของระบบบัญชี

 

1. วิธีการลงบัญชีสต๊อกสามารถเลือกใช้ Perpetual หรือ Periodic ได้

 

2. วิธีการคำนวณต้นทุนขายสามารถเลือกใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือ วิธีถัวเฉลี่ย (Average)

 

3. จำนวนคลังสินค้าไม่จำกัด สามารถคำนวณจำนวนสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าคงเหลือ แยกตามแต่ละคลังสินค้าหรือรวมคำนวณได้

 

4. จำนวน Cost Center ไม่จำกัด สามารถระบุ Cost Center จากฝ่าย แผนก และหน่วยงาน สามารถออกงบกำไรขาดทุนตามแต่ละ Cost Center มีความเหมาะสมกับกิจการก่อสร้าง

 

5. สามารถกำหนดเลขที่ใบสำคัญของแต่ละสมุดบัญชีได้ 5 แบบ ได้แก่ 0=ป้อนเลขที่เอง, 1=ZZxxxx, 2=YYxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (ZZ=คำนำหน้าของแต่ละสมุด, Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running number)

 

6. ช่องข้อมูลอธิบายของใบสำคัญและของแต่ละชื่อบัญชีรองรับจำนวนอักษรได้ไม่จำกัด

 

7. สามารถเลือกใช้บัญชีค่าใช้จ่ายได้หลายบัญชีในเอกสารค่าใช้จ่าย ระบบสามารถลงบัญชีค่าใช้จ่ายเหล่านั้นในใบสำคัญเดียวกันได้

 

8. สามารถใช้สกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศในบิลซื้อและบิลขายได้ ระบบสามารถคำนวณจำนวนเงินจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทได้ เมื่อบันทึกชำระเงินระบบสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันกับอัตราแลกเปลี่ยนเดิม เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากสามารถปรับปรุงเจ้าหนี้คงเหลือและลูกหนี้คงเหลือได้ ทำให้งบดุลถูกต้องเสมอ

 

9. สามารถตั้งงบประมาณตามแต่ละบัญชีหรือแต่ละลูกค้า สามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเลขของงบประมาณเพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ

 

10. สามารถซ่อนรายการบัญชีจากผังบัญชี ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิในการใช้จะไม่สามารถดูข้อมูลใบสำคัญที่ใช้รหัสบัญชีที่ซ่อนไว้ได้ เพื่อรักษาความลับ

 

11. มีงบการเงินต่างๆ เช่น บัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน งบทดลอง กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

 

สามารถใช้ภาษาไทย อังกฤษ จีน และภาษาญี่ปุ่น ในการทำงาน

 

1. เปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ง่าย โดยการคลิกเม้าส์เพียงหนึ่งครั้ง

 

2. สามารถอธิบายชื่อของสินค้า ชื่อบัญชี ชื่อลูกค้า ชื่อเจ้าหนี้ ฯลฯ ได้หลายภาษา และสามารถแสดงในรายงานต่างๆ พร้อมกันได้ทุกภาษา

 

3. สามารถเลือกแสดงภาษาได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

 

ระบบการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากที่สุด

 

1. สามารถกำหนดขอบเขตของข้อมูลตามแต่ละผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะไม่สามารถดูข้อมูลนอกจากขอบเขตที่กำหนดไว้ เช่น พนักงานฝ่ายจัดซื้อจะสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะการซื้อเท่านั้นโดยไม่สามารถดูข้อมูลการขายได้

 

2. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ใช้งานตามประเภทปฏิบัติ คือ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล พิมพ์ข้อมูล ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิในประเภทปฏิบัตินั้นจะไม่สามารถเลือกประเภทปฏิบัตินั้นได้ เช่น ในหน้าจอบิลขาย ถ้าผู้ใช้งานไม่มีสิทธิในการเพิ่มข้อมูลจะไม่สามารถเพิ่มบิลขายฉบับใหม่ได้ ถ้าไม่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขบิลขายได้ ถ้าไม่มีสิทธิในการลบจะไม่สามารถลบบิลขายได้ ถ้าไม่มีสิทธิในการพิมพ์จะไม่สามารถพิมพ์บิลขายได้

 

3. สามารถกำหนดให้แต่ละผู้ใช้งานมีสิทธิในการใช้รูปแบบรายงานใดบ้างของแต่ละรายงาน เช่น บิลขาย สามารถพิมพ์ออกเป็นรูปแบบใบกำกับภาษีมาตรฐานและรูปแบบใบส่งของชั่วคราว ผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการพิมพ์เป็นรูปแบบใบกำกับภาษีมาตรฐานเท่านั้นจะไม่สามารถพิมพ์ออกเป็นรูปแบบอื่นได้ ในระบบมีรายงานมากกว่า 300 รายงาน และสามารถระบุสิทธิได้เช่นเดียวกัน สำหรับรายงานใหม่ที่ผู้ใช้งานสร้างมาด้วยตัวเอง ก็สามารถระบุสิทธิในการใช้งานได้เช่นเดียวกัน

 

จุดเด่นอื่นๆ

 

1. สามารถนำเข้าข้อมูลลงเวลาเข้า-ออกพนักงาน จาก เครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรือเครื่องรูดบัตร เข้ามาระบบ ระบบจะคำนวณเวลาทำงาน เวลาขาดงาน เวลามาสาย เบี้ยขยันและคำนวณเงินเดือน เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เชื่อมโยงกับระบบบัญชี สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ

 

2. ผู้ใช้งานหลายคนสามารถใช้งานพร้อมกันได้ผ่าน LAN หรือ Internet

 

3. สามารถใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server ได้ เป็นฐานข้อมูลที่ดีที่สุดจาก Microsoft ปลอดภัยมากขึ้น ทำงานเร็วขึ้น

 

4. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรูปแบบรายงานได้ด้วยตัวเองและสามารถเพิ่มรูปแบบรายงานได้

 

5. ระบบสามารถใช้บาร์โค้ดในการจัดการสต๊อก สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดได้ สามารถใช้บาร์โค้ดแบบ 2D สามารถรวมข้อมูลได้ถึง 2000 อักษร ในบาร์โค้ดเดียวกัน

 

6. สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ (Handheld) เพื่อควบคุมสินค้าได้

 

7. สามารถส่งแฟกซ์หรืออีเมลให้ลูกค้าโดยตรงได้จากระบบ เช่น ส่งแคตตาล็อคสินค้าให้ลูกค้าครั้งละกี่คนก็ได้ไม่จำกัด

 

8. ระบบสามารถเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีลูกหนี้จะถึงกำหนดชำระ และสามารถตั้งค่าเวลาการเตือนให้เตือนหลายครั้งได้ เช่น ให้เตือน 3 วันก่อนถึงกำหนดเป็นครั้งที่ 1 เตือน 2 วันก่อนถึงกำหนดเป็นครั้งที่ 2 เตือนวันถึงกำหนดเป็นครั้งที่ 3 และถ้าไม่ได้รับเงินตามกำหนด เตือนวันที่ 2 ของวันที่เกินกำหนดเป็นครั้งที่ 4

 

ระบบร้านอาหาร Fox

 

-          เป็นระบบที่ใช้ในร้านอาหารทุกประเภท

 

-          ใช้ Touch screen เพื่อบันทึกออเดอร์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

 

-          ใช้กับ PDA, Pocket PC ได้

 

-          สามารถโอนข้อมูลขายจากสาขาถึงสำนักงานใหญ่

 

-          สามารถใช้งานร่วมกับระบบบัญชี Fox

 

ระบบขายหน้าร้าน Fox POS

 

-          ระบบขายหน้าร้าน Fox จำหน่ายทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

 

-          ข้อมูลขายหน้าร้านสามารถส่งถึงสำนักงานใหญ่ซึ่งจะรวมเข้าระบบบัญชี

 

-          สามารถใช้คู่กับระบบบัญชี Fox ตัดสต๊อกและลงบัญชีอัตโนมัติ

 

ระบบเงินเดือนและบุคคล Fox

 

-          ระบบเงินเดือนและบุคคล Fox ใช้ข้อมูลลงเวลาเข้า-ออก คำนวณเวลาทำงานเงินเดือน และเงินประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

-          เชื่อมโยงกับระบบบัญชี Fox สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ

 

บริการหลังการขาย

 

-          1. การฝึกอบรมสามารถจัดได้ที่สำนักงานลูกค้า

 

-          2. มีพนักงานตอบคำถามของลูกค้าในการใช้งาน

 

-          3. มีบริการซ่อมบำรุงประจำปี

 

-          4. เราสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

สนใจติดต่อ

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวท์ ไอที

 

เลขที่ 49/192 หมู่บ้านชุมชนสวัสดิการ กทม หมู่ที่ 2 ซอย 28 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120

 

Tax ID:  0123552000011

 

Tel.02-9620611

 

Mobile : 089-7895509(Mike), 091-8863469(Ple)

 

Email : foxacc9@gmail.com ,  green_ringo@hotmail.com

 

Line : @foxacc

 

www.foxacc.com

 

วันที่ลงประกาศ: 5 เมษายน 2018  09:52
วันสิ้นสุดประกาศ: 4 กรกฎาคม 2018  09:52
ติดต่อเจ้าของประกาศ: green_ringo@hotmail.com